Sirkusjokerit ovat koulutettuja vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoisina Tampereen A-killan toiminnassa sosiaalisen sirkuksen sekä päihdetoipumisen toimintakentällä, tukena ja turvana, vertaisina sirkuksen keinoin. Koulutuksen käytyään Sirkusjokereilla on valmiudet toimia vertaisohjaajana järjestön toiminnassa mm. apuohjaajina ryhmätoiminnassa, vertaisryhmän vetäjinä sekä sirkusvertaisasiantuntijoina ja -innostajina.

Sirkusjokeri-koulutuksen sisältö

  • Sirkusjokerien koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi etäopetusta, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, omatoimista harjoittelua sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamista.
  • Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien ryhmänohjaamistaitojen kehittymistä, lisätä ymmärrystä vertaisuudesta ja sen merkityksestä päihdetyössä, antaa yleiskuva sosiaalisen sirkuksen menetelmistä, kohentaa fyysistä kuntoa sirkusharjoittelun avulla ja antaa sirkustoiminnan kautta tukea kehon ja mielen yhteistoimintaan.Sirkusjokeri -Vertaisuus voimavarana julkaisu

Sirkusjokerit-Vertaisuus-Voimavarana-v2

Lataa tästä linkistä!