”Ihminen tarvitsee ihmisen ollakseen ihminen ihmiselle”. Tommy Taberman 

Tommy osasi hienosti kiteyttää suuren asian yhteen lauseeseen. Istuin ensimmäisessä palaverissa kun olin juuri aloittanut työni Tampereen a-killassa. Kuuntelin kun  toiminnanjohtajamme Vesa Vaittinen kertoi tarinaansa miten oli päätynyt Tampereen a-kiltaan. Asiakkaana jonka elämä oli romahtanut päihteiden vuoksi. Kuinka hän oli saanut juuri sitä tarvitsemaansa tukea selviytyäkseen takaisin elämään joka oli ollut jo pitkään hukassa. Isoin asia toipumiseen oli yhteisö jonka a-kilta tarjosi. Vertaistuki muilta toipujilta. Toinen ihminen joka ymmärsi tukea oikealla tavalla. Olemalla läsnä ja kohtaamalla arvostavasti ja rakastaen.  

Oivallus oli minulle voimakas. Mitä ihminen oikeasti tarvitsee? Toisen ihmisen! Ei sen suurempaa eikä monimutkaisempaa. Vain kokemuksen että hänet hyväksytään sellaisena kun hän on.  

Päihderiippuvaisia ei arvosteta. Päihteethän on oma valinta? Päihderiippuvuus itse aiheutettua, sanotaan. Päihderiippuvaiset jättävät hakematta apua heihin kohdistuvan epäinhimillisen kohtelun vuoksi. On helpompi mennä ”piiloon” kitumaan kun hakea apua sosiaali- ja terveyspalveluista. On helpompi olla vertaistensa joukossa jossa kukaan ei tuomitse. Kun on menettänyt päihteiden takia työnsä, kotinsa, perheensä, terveytensä on jäljellä enää päihteet ja päihde yhteisö. Tästä irrottautuminen on vaikeaa. Miten luopua siitä mikä on ainoa mitä omistaa? 

Tarvitaan jotain tilalle. Tarvitaan tunne kuulua johonkin. Tarvitaan toiminnallisuutta korvaamaan totuttua toimintaa. Tampereen A-kilta tarjoaa juuri tätä kaikkea. Ja nyt me ja sirkus tulemme osaksi tätä tärkeää työtä.  

Sosiaalisen sirkuksen arvot kohtaavat A-killan arvot: päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminta ja toiminnallisuus. Osaksi tästä syystä uskon että olemme oikeassa paikassa. Laaja kokemuksellinen historiani kertoo samaa. Sirkus on toimiva taiteenlaji ihmisten kohtaamiseen ja yhteisöjen syntymiseen. Sirkus on vahva yhteisö jossa jokaiselle löytyy paikkansa. Sirkus on yhtä kuin ihmiset. Sirkusta ei ole ilman ihmisiä. 

” Sirkus tarvitsee ihmisen ollakseen sirkus ihmiselle” 

 

Kaisa