Mikä?

 

Sirkus Fokus oli Tampereen A-Kilta ry:n kolmivuotinen (2018-2020) kehittämishanke. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Sirkus Fokus oli Suomessa ensimmäinen sosiaalisen sirkuksen hanke, joka on saanut STEA -rahoituksen ja mahdollisuuden toimia suoraan sosiaali- ja terveysalan järjestössä.

Hankkeen kehittämiskohteina olivat sirkuksen toimintamallien tuominen ja juurruttaminen Tampereen A-Killan olemassa olevaan yhteisöön sekä ennaltaehkäisevä ja omaisia tukeva toiminta. Sirkus Fokus suuntautui sinne missä ihmiset ovat. Toimintaa toteutettiin jalkautuen kaduille, luomalla yhteisöjä lähiöihin, toimimalla yhteistyössä ammattilaistahojen kanssa sekä osallistumalla tapahtumiin.
Toimintaa kehitettiin Tampereen alueella sekä Lempäälässä. 

Sirkus Fokus painottaa toiminnassaan päihteettömyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on vahvasti ryhmälähtöistä ja yhteisön toiveita kuuntelevaa. A-Kiltojen liiton arvoja ovat: päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminta sekä toiminnallisuus, jotka pohjustavat erinomaisesti myös Sirkus Fokuksen arvomaailman.

Sirkus Fokukselle jokainen ihminen ja jokainen kohtaaminen on arvokas. Hankkeen alkumetreiltä mukaan tarttunut aforismi kiteyttää erinomaisesti tiimin toiminta-ajatuksen:

”Ihminen tarvitsee ihmisen, ollakseen ihminen ihmiselle”
-Tommy Tabermann