Sirkus Fokus

Mikä?

Sirkus Fokus on Tampereen A-Kilta ry:n kolmivuotinen (2018-2020) kehittämishanke. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Sirkus Fokus on Suomessa ensimmäinen sosiaalisen sirkuksen hanke, joka on saanut STEA -rahoituksen ja mahdollisuuden toimia suoraan sosiaali ja terveysalan järjestössä.

Hankkeen kehittämiskohteina on sirkuksen toimintamallien tuominen ja juurruttaminen Tampereen A-Killan olemassa olevaan yhteisöön, sekä ennaltaehkäisevä ja omaisia tukeva toiminta. Sirkus Fokus suuntautuu sinne missä ihmiset ovat. Toimintaa toteutetaan jalkautuen kaduille, luomalla yhteisöjä lähiöihin, toimimalla yhteistyössä ammattilaistahojen kanssa sekä osallistumalla tapahtumiin.
Toimintaa kehitetään Tampereen alueella. Tavoitteena levittää toimintamallia jatkossa myös ympäristökuntiin kuten: Lempäälä, Nokia, Pirkkala sekä Kangasala.

Sirkus Fokus painottaa toiminnassaan päihteettömyyttä ja yhteisöllisyyttä. Toiminta on vahvasti ryhmälähtöistä ja yhteisön toiveita kuuntelevaa. A-Kiltojen liiton arvot ; päihteettömyys, yhteisöllisyys, vapaaehtoisuus, kokemuksellisuus, yhteistoiminta ja toiminnallisuus, pohjustavat erinomaisesti Sirkus Fokuksen arvomaailman.

Sirkus Fokukukselle jokainen ihminen ja jokainen kohtaaminen on arvokas. Hankkeen alkumetreiltä mukaan tarttunut aforismi kiteyttää erinomaisesti tiimin toiminta-ajatuksen :

”Ihminen tarvitsee ihmisen ,ollakseen ihminen ihmiselle”
-Tommy Tabermann