Sirkus Fokus oli Tampereen A-Kilta ry:n kolmivuotinen (2018-2020) kehittämishanke, jota rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 Sirkus Fokus oli ensimmäinen sosiaalisen sirkuksen hanke, joka toimi osana sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja lisäsi päihdetoipujien hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Sirkus Fokus on kaikille avoin, päihteetön yhteisö, jossa yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia rakennetaan ryhmätoiminnan sekä jalkautuvan sosiaalisen sirkuksen keinoin tarjoamalla mielekästä toimintaa, tukea ja kannustavaa läsnäoloa.

Toiminnan tavoitteena oli juurruttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi yhteisöjä, tarjota sosiaalisen sirkuksen toiminnan kautta tukea, toivoa ja vertaisuutta päihde- ja mielenterveystoipujille sekä ennaltaehkäistä päihdehaittoja.

Sirkus Fokus -hankkeessa työskenteli sosiaalisen sirkuksen sekä päihdetyön ammattilaisia.

Sirkus Fokus :

Sirkus Fokuksen kehitettyjä ja kokeiltuja toimintamuotoja ovat kaduille ja puistoihin kesäisin jalkautuvat Sirkuspiknikit, alueellista kohtaamispaikka- ja yhdyskuntatupatoimintaa yhdistävät Sirkuskahvilat sekä aikuisille suunnatut sirkus- ja keskusteluryhmät.

Sirkuskahvilatoiminta

Sirkus Fokuksen Sirkuskahvilat ovat kaikille avoimia, ilmaisia ja päihteettömiä matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa voi tutustua sirkusvälineisiin ja viettää aikaa yhdessä. Sirkus Fokuksella oli viikoittaista Sirkuskahvila-toimintaa Tampereen alueella Hervannassa Kauppakeskus Duossa, Multisillassa Me-talolla ja Tampereen A-Killan Kartanotuvalla Rautaharkossa sekä Lempäälässä Sinisellä Talolla. Toimintaa on toteutettu myös pop-up-Sirkuskahviloina.

Sirkuskahvilat olivat hyvin suosittuja ja niissä oli yhteensä yli 1000 käyntikertaa vuosien 2018-2020 aikana.

Yhteistyökumppaneina olivat YSTI ry:n tapaamispaikka Täky, Me-talo, sekä Kauppakeskus Duo

             Sirkuskahviloita järjestettiin 77 kertaa, joista etäkahviloita oli 12.

Sirkuspiknikit

  • Sirkuspiknikit ovat osa Sirkus Fokuksessa kehitettyä jalkautuvaa, matalankynnyksen toimintaa. Vuosien 2018-2020 aikana Sirkus Fokus toteutti yhteensä 39 Sirkuspiknikkiä Tampereella ja Lempäälässä.Alueina Tampereella olivat : Sorsapuisto, Kirjastonpuisto, Peltolammin ranta, Multisillan ostari, Ahvenisjärvi ja Lempäälässä Sääksjärvi, Halkola ja Tervajärvi.

Sirkus Fokuksen ryhmät:

Sirkus Fokuksen ryhmätoiminta on aikuisille suunnattua, säännöllistä, päihteetöntä, saavutettavaa ja ilmaista sirkustoimintaa.

Jalkautuvan toiminnan tavoittamista ihmisistä toimintaryhmiin kiinnittyi 2018-2020 aikana 120 henkilöä, jotka osallistuivat säännöllisesti toimintaan.

Vuosien 2018-2020 aikana Sirkuspiknikeillä oli yli 1300 käyntikertaa.

Sirkusjokeri -vertaisohjaajakoulutus

Sirkusjokeri –vertaisohjaajakoulutus oli ensimmäinen Suomessa toteutettu vertaisuuteen, osallisuuteen ja sosiaaliseen sirkukseen pohjaava vapaaehtoisille suunnattu vertaisohjaajakoulutus. Koulutus järjestettiin 5.3.-27.8.2020 Tampereella yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistys ry:n kanssa.

Avoimen haun kautta koulutuksen aloitti yhdeksän henkilöä, joista viisi valmistui Sirkusjokereiksi elokuussa 2020. Koulutus kesti yhteensä noin 135 tuntia sisältäen opetusta aiheista: sosiaalisen sirkuksen perusteet, sosiaalisen sirkuksen ohjaaminen, vertaisuus ja vertaisohjaajuus, kohtaamisen taito, kohderyhmätietoisuus, motivoiva puheeksiottaminen, vahvuuksien tunnistaminen sekä tunnustuksen pedagogia.

Koulutus on herätti paljon kiinnostusta ja toinen koulutuskokonaisuus toteutetaan Helmikuussa 2021

Sirkusjokerit ovat koulutettuja vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoisina Tampereen A-killan toiminnassa sosiaalisen sirkuksen sekä päihdetoipumisen toimintakentällä, tukena ja turvana, vertaisina sirkuksen keinoin. Koulutuksen käytyään Sirkusjokereilla on valmiudet toimia vertaisohjaajana järjestön toiminnassa mm. apuohjaajina ryhmätoiminnassa, vertaisryhmän vetäjinä sekä sirkusvertaisasiantuntijoina ja -innostajina.

Sirkusjokeri-koulutuksen sisältö

  • Sirkusjokerien koulutukseen sisältyi lähiopetuksen lisäksi etäopetusta, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä, omatoimista harjoittelua sekä oppimispäiväkirjan kirjoittamista.
  • Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien ryhmänohjaamistaitojen kehittymistä, lisätä ymmärrystä vertaisuudesta ja sen merkityksestä päihdetyössä, antaa yleiskuva sosiaalisen sirkuksen menetelmistä, kohentaa fyysistä kuntoa sirkusharjoittelun avulla ja antaa sirkustoiminnan kautta tukea kehon ja mielen yhteistoimintaan.

Sirkus Fokuksen esitys- ja työpajatoiminta

Sirkus Fokus on vieraili esiintymässä useissa tapahtumissa, seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa sekä pitänyt paljon erilaisia työpajoja. Hanke toteutti neljä omaa esityskokonaisuutta. Esitykset ovat olleet kantaaottavia, ihmisten omaa ääntä esille tuovia ja usein ryhmälähtöisesti toteutettuja.

Sirkus Fokuksen viimeisin esitys ”Yksinäisten tuolien armeija”, vuodelta 2020, on keräsi yli tuhat katsojaa.

Sirkus Fokuksen järjestämään työpajatoimintaan on vuosien 2018-2020 aikana osallistunut yli 2600 henkilöä.